עמוד:22

אני פותרת את התרגיל 72 : 8 = ובודקת מהם הגורמים המתאימים למכפלה : 7 , 200 9 × 80 = 90 × 80 = ולכן : 7 , 200 : 80 = דנה מציגה דרך נוספת לפתור תרגיל חילוק : כדי לפתור את התרגיל 7 , 200 : 80 = _____ אפשר לפתור את התרגיל 72 : 8 = 9 ולהיעזר בפתרון כדי למצוא את הגורם השני החסר בתרגיל המקורי . בודקים אם הגורם השני הוא : 9 . 9 × 80 = 720 לא התקבלה המכפלה המתאימה ( , ( 7 , 200 ולכן מנסים את הגורם : 90 , 90 × 80 = 7 , 200 ולכן . 7 , 200 : 80 = 90 מומלץ לדון עם התלמידים בדרכי פתרון של כמה מהתרגילים בפעילות . 6 בכלליות כדאי לעודד אותם לבדוק את הפתרונות של תרגילי החילוק בעזרת תרגילי כפל מתאימים . עמודים 51 – 48 פעילויות 14 – 9 עוסקות בפתרון תרגילי כפל וחילוק בעזרת פילוג . בפעילות 9 אפשר להיעזר במלבנים . לדוגמה , את התרגיל 7 × 231 = ____ שבסעיף א אפשר לפתור בעזרת המלבן הזה : אין הכרח לבקש מתלמיד הנעזר במלבן לכתוב את כל שלבי הפתרון . שימו לב שאפשר לפתור את התרגילים גם בעזרת חוק הפילוג של הכפל מעל החיסור , כמו בדוגמה הראשונה בפעילות . 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר