עמוד:15

יוצא מן הכלל עמוד – 19 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 104 – 97 ) עמודים 25 – 20 בפעילות 8 אפשר להשלים כל שבר קטן מ - 1 שהמכנה שלו הוא 5 , 3 או . 15 שאלה להרחבה : לילך כתבה שבר שהמכנה שלו הוא , 15 וחן כתב שבר שהמכנה שלו הוא . 3 שניהם צבעו את אותו מספר חרוזים באדום . האם זה אפשרי ? ( כן , לדוגמה : לילך כתבה את השבר 10 15 וחן כתב את השבר 2 3 בפעילות 9 אפשר לשאול את התלמידים אילו מחרוזות מתאימות ( מחרוזות שמספר החרוזים הכולל בהן מתחלק ב - . ( 3 בפעילות , 10 לפני שהתלמידים משלימים , אפשר לבקש מהם לשער מי מהמשתתפים קיבל את מספר הנקודות הגדול ביותר ומי מהמשתתפים קיבל את מספר הנקודות הקטן ביותר . בפעילויות 13 – 11 כדאי להציע לתלמידים המתקשים לנסות להיעזר במקלות השברים או בציור סכמתי שלהם . לדוגמה : בפעילות 11 כדי למצוא את מספר זוגות הנעליים במידות 35 – 32 ( שליש מ - 24 זוגות נעליים ) , אפשר להיעזר במקל שלישים ולחלק 24 זוגות נעליים שווה בשווה בין שלושת החלקים : מציור מקל השלישים קל לראות שיש 8 זוגות נעליים במידות . 35 – 32 פעילות 14 משמשת ליישום הנושא של חלק מכמות . בפעילות הזאת הכמות היא רציפה ולא בדידה – חלק מאורך הנתון בס " מ . לדוגמה , יש למצוא איזו מפלצת אומרת : הגובה שלי הוא 3 מהגובה של מי . באיור המפלצות אפשר לראות שהגובה של מי הוא 50 ס " מ . על התלמידים לחשב כמה ס " מ הן 3 5 מ - 50 ס " מ : 1 5 מ - 50 ס " מ היא 10 ס " מ , ולכן 3 5 מ - 50 ס " מ הן 30 ס " מ . גובהו של פו הוא 30 ס " מ , כלומר פו הוא שאומר את המשפט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר