עמוד:13

עמודים 19 – 12 בדוגמה שבפעילות 1 מדגימים איך מוצאים חלק מכמות כשהחלק הוא שבר שהמונה שלו שונה מ - – 1 כמה כפתורים הם 2 3 מ - 12 כפתורים ? עם המורה . 1 השלימו בעזרת מקל השברים . דוגמה סך הכול 12 כפתורים 2 3 8 כפתורים אדומים יש 12 כפתורים . 2 3 מהכפתורים הם אדומים . כמה כפתורים אדומים יש ? 8 כפתורים אדומים . המכנה הוא , 3 ולכן בוחרים את מקל השלישים ומחלקים את הכפתורים ל - 3 קבוצות שוות . המונה הוא , 2 ולכן צובעים שתי קבוצות . שלבי הפתרון : א . המכנה הוא , 3 ולכן בוחרים את מקל השלישים . ב . מציירים 12 כפתורים על המקל – מחלקים אותם שווה בשווה בין החלקים , כלומר 4 כפתורים על כל חלק . ג . המונה הוא , 2 ולכן צובעים את הכפתורים ב - 2 חלקים . ד . התשובה : יש 8 כפתורים אדומים . בפעילות 2 בכל סעיף יש למצוא חלק אחר של 16 פרצופים . לפני שהתלמידים פותרים , אפשר לשאול אותם : מתוך סעיפים א – ג , באיזה סעיף לדעתכם יהיו הפרצופים המחייכים הרבים ביותר ? בכל הסעיפים יש אותו מספר של פרצופים , ולכן בסעיף ב יהיו הפרצופים המחייכים הרבים ביותר משום שהשבר בו הוא הגדול מכולם . בסעיף ד התלמידים משלימים שבר משלהם . אפשר לקיים דיון עם התלמידים ולשאול אותם אם כל שבר יכול להתאים . התשובה היא לא , רק שברים שהמכנה שלהם הוא מחלק של 16 מתאימים ( 8 , 4 , 2 או . ( 16

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר