עמוד:12

ב . חלק מכמות – כל מיני שברים ( עמודים 25 – 12 ) ביחידה הזאת התלמידים לומדים לחשב חלק מכמות גם במקרים שבהם החלק אינו שבר יסודי , כלומר המונה שונה מ - . 1 הצעה לפעילויות פתיחה אפשר לתת לתלמידים פעילויות דומות לפעילויות הפתיחה שהוצעו לפעילויות שבעמודים 11 – 4 בספר לתלמיד ( עמודים 9 - 8 במדריך ) , אך להשתמש בשברים שאינם שברים יסודיים . גם בפעילויות שביחידה הזאת התלמידים נעזרים במקלות שברים , וכל תלמיד יכול לבחור את מקלות השברים הנוחים לו לשימוש מתוך המקלות שבמארז האבזרים , ציורי המקלות בפעילויות שבספר או לצייר מקלות סכמתיים בעצמו . יש לשים לב לסדר העבודה : ראשית בוחרים את סוג מקל השברים לפי המכנה של השבר הנתון , אחר כך מחלקים את העצמים שווה בשווה בין החלקים ולבסוף מסמנים את מספר החלקים המתאים למונה של השבר הנתון . יש מקרים מסוג מיוחד – מקרים שמחשבים בהם k n מתוך n עצמים . במקרים כאלה מחלקים את העצמים לחלקים שווים כשבכל חלק עצם אחד . לדוגמה : ציירו 10 עיגולים צבעו 3 10 מהעיגולים . כמה עיגולים צבועים יש ? הנחיה לפתרון : א . המכנה הוא , 10 ולכן בוחרים את מקל העשיריות . ב . יש לחלק 10 עיגולים שווה בשווה בין 10 החלקים , ולכן מציירים עיגול אחד בכל חלק . ג . המונה הוא , 3 ולכן צובעים 3 עיגולים . תשובה : יש 3 עיגולים צבועים . יש דוגמאות נוספות למקרים מהסוג הזה בסעיף ד של פעילות 1 ( עמוד 13 בספר לתלמיד ) , בסעיף ג של פעילות 2 ( עמוד 14 בספר לתלמיד ) ובסעיף ג של פעילות 3 ( עמוד 15 בספר לתלמיד ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר