עמוד:6

. 2 השבר כחלק מכמות המיוצגת על ידי מספר דוגמה : מספר העיגולים השחורים הוא 2 3 ממספר העיגולים הכולל : . 3 השבר כנקודה על ישר המספרים . 4 השבר כמנת חילוק דוגמה : 6 : 7 = 6 7 . 5 השבר כיחס דוגמה : היחס בין מספר הריבועים למספר המשולשים הוא 2 3 : 2 : 3 בכיתה ד עוסקים בשתי המשמעויות הראשונות . בפרק " שברים – חלק א " ובפרק " שברים – חלק ב " מתמקדים במשמעות השבר כחלק משלם , ובפרק הנוכחי , " שברים – חלק ג " , עוסקים גם במשמעות השבר כחלק מכמות . שאר המשמעויות של השבר נלמדות בכיתות ה ו - ו . שברים פשוטים ב " שבילים פלוס " לכיתה ד בכיתה ד יש שלושה פרקים העוסקים בשברים פשוטים : שברים – חלק א : בפרק הזה מתמקדים בטור הימני ובטור האמצעי של הטבלה – היכרות ויחסים . בפעילויות שבפרק התלמידים מכירים שברים רבים ( נוסף על השברים היסודיים שהכירו בכיתה ג ) , מעמיקים במשמעות השבר כחלק משלם ומכירים את המספרים המעורבים ושברים שווים . שברים – חלק ב : בפרק הזה התלמידים עוסקים בהשוואת שברים ובסידורם לפי גודלם ומתמקדים בטור השמאלי של הטבלה – פעולות . הם לומדים לפתור תרגילי חיבור וחיסור שבהם שברים שהמכנים שלהם שווים או " קרובים " ( מכנה אחד הוא כפולה של האחר ) ותרגילי כפל של מספר שלם בשבר . שברים – חלק ג : בפרק הזה התלמידים מכירים את משמעות השבר כחלק מכמות ועוסקים בפעולות בשברים . שתי משמעויות השבר הנלמדות בכיתה ד . 1 השבר כחלק משלם – היחס בין חלקים של היחידה ובין היחידה במשמעות הזאת עסקו בשני הפרקים הקודמים בכיתה ד , " שברים - חלק א " ו " שברים - חלק ב " . . 2 השבר כחלק מכמות במשמעות הזאת עוסקים בפרק הנוכחי , " שברים – חלק ג " . בדומה לפרקים הקודמים , גם במציאת חלק מכמות התלמידים נעזרים במקלות השברים – מקל היחידה מייצג את הכמות הכוללת , וסוג המקל ( לכמה חלקים הוא מחולק ) נקבע לפי המכנה של השבר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר