עמוד:5

ו שבר פשוט כמנת חילוק , שברים פשוטים ושברים עשרוניים על ישר המספרים , צפיפות , שבר עשרוני מחזורי אחוזים , יחס – הגדרת היחס ותכונותיו , סיכום : היבטים דומים ושונים של המספרים בקבוצות השונות – מספרים טבעיים , מספרים שלמים , שברים סדר בין המספרים , יחסי הכלה בין קבוצות המספרים השונות – מספרים טבעיים , מספרים שלמים , שברים כפל מספר שלם בשבר פשוט ובמספר מעורב , כפל שבר בשבר ( כולל מספרים מעורבים ) , כפל וחילוק שברים עשרוניים ב - , 10 ב - 100 וכו ' , כפל שברים עשרוניים , חילוק שברים עשרוניים , חלק מכמות , מציאת ערך החלק , חישוב החלק ומציאת הכמות היסודית , חילוק שברים פשוטים , חישוב ערך האחוז וחישוב האחוז , חלוקת כמות לפי יחס נתון שברים פשוטים בתכנית הלימודים של משרד החינוך לכיתה ד . 1 הכרת השבר הפשוט ( 10 שעות ) : התלמידים מכירים את המונחים שבר , מונה , מכנה , קו שבר ומספר מעורב בעזרת אמצעי המחשה . כחלק מהכרת השברים התלמידים עוסקים בנושאים האלה : שברים שווים לדוגמה : ייצוג אפס ומספרים טבעיים כשברים לדוגמה : 6 1 = 6 0 5 = 0 השוואת שברים ללא אלגוריתם . . 2 פעולות בשברים – היכרות ראשונית ( 15 שעות ) : חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם שווים ומספרים מעורבים שהמכנים של השברים שבהם שווים , או שמכנה אחד הוא כפולה של האחר כפל מספר שלם בשבר בעיות מילוליות בשברים . משמעויות השבר הפשוט למושג שבר פשוט יש כמה משמעויות . אלה המשמעויות הנלמדות בבית הספר היסודי : . 1 השבר כחלק משלם – היחס בין חלקים של היחידה ובין היחידה דוגמה : המלבן הזה הוא היחידה ( השלם ) : לפיכך לציור הזה מתאים השבר 4 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר