עמוד:4

מבוא לפרק על פי ההמלצה בתכנית הלימודים , יש להקדיש כ - 25 שעות לנושא הזה . פריסת הנושא בתכנית הלימודים לכיתות א – ו כיתה היכרות א הכרת החצי , ללא סימון פורמלי ב הכרת השברים חצי ורבע תוך שימוש בחלקי היחידה . אין הכרח להשתמש בסמלים ג הכרת השברים היסודיים 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 60 1 12 1 10 , 1 100 תוך שימוש באמצעי המחשה ד הכרת מגוון רחב של שברים , לא רק שברי יחידה ; הכרת שתי משמעויות של השבר הפשוט : השבר כחלק משלם והשבר כחלק מכמות ה הכרת משמעויות נוספות של השבר הפשוט , כולל שברים גדולים מ - 1 ומספרים מעורבים : השבר כנקודה על ישר המספרים והשבר כמנת חילוק השבר העשרוני כשבר שמכנהו הוא , 100 , 10 1 , 000 וכד' אחוז - היכרות ראשונית יחסים סדר בין שברים סדר בין שברים , השוואת שברים בדרכים אינטואיטיביות ללא אלגוריתם סדר בין שברים , השוואת שברים השוואת שברים עשרוניים פעולות בשלב זה יובן שחצי ועוד חצי שווה שלם ( 1 ) בשלב זה יילמדו דברים כדוגמת אלה : בשלם יש שני חצאים , בשלם יש ארבעה רבעים , בחצי יש שני רבעים , כשמפחיתים רבע משלם נשארים שלושה רבעים וכו' פתירת שאלות מעין אלה : כמה חמישיות יש ב - 3 שלמים ? בשעה יש 60 דקות . איזה חלק משעה הוא דקה ? חלק מכמות המבוטא בשבר יסודי . דוגמה : כמה הוא שליש מ - ? 21 כל אלה ללא כתיבה בסמלים חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם קרובים זה לזה , חיבור וחיסור מספרים מעורבים שהמכנים של השבר שבהם קרובים זה לזה , כפל מספר שלם בשבר צמצום והרחבה של שברים , חיבור וחיסור שברים חיבור וחיסור שברים עשרוניים , השוואת שברים עשרוניים , עיגול שברים עשרוניים , מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט , מעבר משבר פשוט לשבר עשרוני ) במקרים שבהם השבר העשרוני המתקבל הוא סופי (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר