עמוד:1

נושאי הלימוד שברים - חלק ג ............................................................ 3 כפל וחילוק – חלק ב ................................................ 19 מספרים ראשוניים ומספרים פריקים .......... 47 חקר נתונים וניתוח סיכויים ................................. 61 חזקות .................................................................................. 79 מושית הבלשית ........................................................... 87 יוצא מן הכלל ................................................................. 97

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר