עמוד:86

4 א . סרטטו שני מלבנים שונים ששטחם 16 סמ " ר . ב . כתבו בתוך אחד המלבנים שסרטטתם את האות א ובתוך המלבן השני את האות ב . מהו ההיקף של מלבן א ? ס "מ מהו ההיקף של מלבן ב ? ס "מ 5 נתון מצולע א : מהו היקפו של מצולע א ? מהו שטחו של מצולע א ? סרטטו מצולע ב שהיקפו שווה להיקף מצולע א , אך שטחו שונה . מה שטחו של מצולע ב ? סרטטו מצולע ג ששטחו שווה לשטח מצולע א , אך היקפו שונה . מה היקפו של מצולע ג ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר