עמוד:85

שטחים מבדק מסכם שמי : אבזרים : סרגל רגיל וסרגל גובה 1 מה השטח של הצורה הזאת ? מצאו בשתי יחידות מידה שונות . 2 השטח של כל משבצת הוא 1 סמ " ר . סרטטו שתי צורות שונות ששטחן 6 סמ " ר . 3 נתונה צורה : בחרו בכל סעיף את המידה המתאימה מתוך המידות שלמטה והשלימו . א . שטח הצורה הוא . ב . אורך הקו המודגש a הוא . 3 ס " מ 3 סמ " ר 4 ס " מ 4 סמ " ר 5 ס " מ 5 ס "מ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר