עמוד:81

גובה מבדק מסכם שמי : אבזרים : סרגל גובה 1 בכל סעיף כתבו אם הקטע המודגש במשולש הוא גובה . אם הקטע הוא גובה - כתבו לאיזו צלע : b , a או . c אם הקטע איננו גובה - הסבירו מדוע . א | האם הקטע הוא גובה ? אם כן , לאיזו צלע ? אם לא , הסבירו מדוע : ב | האם הקטע הוא גובה ? אם כן , לאיזו צלע ? אם לא , הסבירו מדוע : ג | האם הקטע הוא גובה ? אם כן , לאיזו צלע ? אם לא , הסבירו מדוע : ד | האם הקטע הוא גובה ? אם כן , לאיזו צלע ? אם לא , הסבירו מדוע :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר