עמוד:79

17 כיצד קוראים למרובע שיש לו רק זוג אחד של צלעות מקבילות ? 18 סרטטו את כל קווי הסימטרייה בכל צורה . מקבילית מלבן מעוין ריבוע 19 השלימו כל סרטוט כך שתתקבל הצורה הנדרשת . מקבילית ריבוע מעוין

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר