עמוד:78

14 סמנו את כל הטענות הנכונות . א . לכל מקבילית יש שני זוגות של צלעות נגדיות השוות זו לזו . ב . לכל דלתון יש ארבע צלעות השוות זו לזו . ג . בכל מעוין כל הזוויות שוות זו לזו . ד . בכל מלבן כל הזוויות ישרות . 15 באילו מרובעים הקטע המודגש הוא אלכסון ? סמנו אותם . 16 סמנו את הטענה הלא נכונה . א . האלכסונים של ריבוע תמיד מאונכים זה לזה . ב . האלכסונים של מלבן תמיד חוצים זה את זה . ג . האלכסונים של ריבוע תמיד שווים זה לזה . ד . האלכסונים של מקבילית תמיד שווים זה לזה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר