עמוד:76

| א 8 צבעו בכל מרובע צלע נגדית לצלע המודגשת . ב | צבעו בכל מרובע צלע סמוכה לצלע המודגשת . 9 מתחת לכל מרובע כתבו אם הוא מקבילית או דלתון או לא מקבילית ולא דלתון . 10 השלימו את המידות החסרות במקביליות שלפניכם . שימו לב : יש להשלים את המידות החסרות על סמך תכונות המקבילית ולא על ידי מדידה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר