עמוד:74

מרובעים מבדק מסכם שמי : אבזרים : כרטיס או דף מלבני לבדיקת זווית ישרה 1 בדקו בכל סרטוט אם הקטעים מאונכים זה לזה וכתבו כן או לא . מאונכים ? מאונכים ? מאונכים ? מאונכים ? 2 התבוננו במצולע שמשמאל . א . מהו שם המצולע ? ב . האם יש למצולע צלעות שוות ? אם כן , צבעו אותן באותו הצבע . ג . האם יש במצולע זוויות ישרות ? אם כן , סמנו אותן . 3 ציירו מצולעים לפי ההוראות : א | משובע ( מצולע שיש לו 7 צלעות ) ב | שני מחומשים שונים 4 ציירו משושה שיש בו לפחות שתי זויות ישרות . המשך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר