עמוד:65

הערה : בהשוואה ישירה אנו יכולים לענות רק על השאלות האלה : לאיזו צורה יש שטח גדול יותר ? לאיזו צורה שטח קטן יותר ? האם הצורות שוות שטח ? איננו יכולים לענות על שאלה שהתשובה עליה מספרית . מכאן שבשלב זה אין אפשרות לעסוק בגודל ההפרש בין המדידות , כלומר , איננו יכולים לענות על השאלה בכמה או פי כמה השטח של צורה אחת גדול או קטן מהשטח של צורה אחרת . השוואת שטחים על ידי פירוק הצורה לחלקים והשוואת שטחי החלקים כמו כל ממד אחר גם ממד השטח מקיים את תכונת האדיטיביות , כלומר : אפשר לחלק צורה נתונה לחלקים , ואז שטח הצורה המקורית שווה לסכום שטחי כל החלקים . ב דוגמה : אפשר לחשב את שטח הצורה הזאת על ידי חלוקתה לחלקים באופן כזה : א . שטח הצורה כולה שווה לסכום שטחי הצורות א ו - ב . חיבור שטחים מאפשר לנו לעתים להשוות שטחי צורות שאי – אפשר להשוות בהשוואה ישירה . השוואה בעזרת מתווך במדידת שטחים מדלגים על שלב זה , מכיוון שקשה למצוא מתווך מתאים להשוואת שטחים ( קשה למצוא מתווך שיוכל לשנות צורה אך לשמר את השטח ) . אמנם נייר שקוף יכול לשמש מתווך , אך השימוש בו דומה מאוד להשוואה ישירה של שטחים . מדידת שטחים ביחידות מידה שרירותיות בשלב זה מודדים שטח על ידי כיסוי הצורה בחלקים חופפים . מספר החלקים החופפים הוא מידת השטח , והחלק עצמו הוא יחידת שטח . דוגמה : שטח הריבוע הזה הוא . 8 במדידת שטחים ביחידות מידה , כמו במדידות אחרות , יש להקפיד על עקרונות המדידה שציינו קודם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר