עמוד:63

ו . כשמודדים ביחידת מידה מסוימת , ייתכנו שני מקרים : . 1 הגודל הנמדד שווה בדיוק למספר שלם של יחידות מידה . . 2 הגודל הנמדד אינו מספר שלם של יחידות מידה . במקרה כזה אפשר לציין את התשובה בכמה דרכים . לדוגמה , כשמודדים אורך אפשר לומר : האורך הוא בין 5 לבין 6 יחידות מידה . האורך הוא יותר מ – 5 אך פחות מ – 6 יחידות מידה . האורך הוא 5 יחידות מידה בקירוב ( השלם הקרוב ) . מובן שאפשר גם לחלק את יחידת המידה לחלקים שווים ולהשתמש בשברי היחידה . 1 לדוגמה : האורך הוא 5 יחידות מידה . ז . כאשר מודדים את אותו העצם כמה פעמים , בכל פעם ביחידת מידה שונה , אפשר להיווכח שככל שיחידת המידה גדולה יותר , המספר המציין את המידה יהיה קטן יותר . המדידה ביחידות מידה גדולות תהיה במקרים רבים נוחה יותר , אך מדויקת פחות ( כאשר עוסקים במספר שלם של יחידות מידה ) . ח . כדאי להתאים את הגודל של יחידת המידה לגודל העצם הנמדד בצורה הגיונית . לדוגמה : אורך של חדר כדאי למדוד במטרים ולא במילימטרים , לא בצעדים ולא בגפרורים . ט . כדי לקבל תשובה מדויקת יותר יש אפשרות להיעזר בשתי יחידות או יותר . לדוגמה : אורך החדר הוא 3 מ ' , 59 ס " מ ו – 4 מ " מ . בשלב - 5 מציאת המידה בדרך עקיפה - משתמשים בנוסחאות לחישוב מידות . בדרך כלל העיקרון בנוסחאות אלה הוא שבמקום למדוד באופן ישיר את המידה המבוקשת ( דבר שלעתים קשה או אינו אפשרי ) , מודדים מידות אחרות ( לעתים אפילו לא מאותו הסוג ) ומחשבים את המידה המבוקשת . לדוגמה : במקום למדוד שטח של עיגול ביחידות שטח באופן ישיר , אנו מודדים את אורך הרדיוס ( ביחידות אורך !) ומחשבים את השטח לפי הנוסחה של שטח העיגול . באותו האופן - במקום למדוד שטח של מלבן ביחידות שטח באופן ישיר , מודדים את אורכי הצלעות של המלבן ביחידות אורך ומחשבים את השטח . גם כשעוסקים באותו סוג של מדידה , משתמשים לעתים בדרך עקיפה . למשל : במקום למדוד היקף של עיגול באופן ישיר , מודדים את הרדיוס ומחשבים את ההיקף . מובן שכל נוסחה לחישוב ממד מסוים מבוססת על הוכחות מתמטיות מדויקות . הוכחות אלה בדרך כלל אינן פשוטות , ובבית הספר היסודי איננו עוסקים בהן , אלא לפעמים רק מבהירים את עקרונותיהם של הוכחות אלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר