עמוד:62

בשלב - 4 מדידה ביחידות מידה מוסכמות - לכל ממד יש יחידות מידה מוסכמות ומקובלות בעולם הרחב : למדידת אורך נהוג להשתמש ביחידות של מ " מ , ס " מ , דצ " מ , מ ' , ק " מ וכדומה . למדידת שטח נהוג להשתמש ביחידות של סמ " ר , דצמ " ר , מ " ר וכדומה . למדידת נפח משתמשים ביחידות של סמ " ק , דצמ " ק , מ " ק , ליטר וכדומה . באותו האופן קיימות יחידות מוסכמות למדידת משקל וזמן . רוב היחידות המוסכמות בנויות על בסיס המבנה העשרוני . כך לדוגמה יחידות האורך : 1 ס " מ 10 = מ "מ 1 דצ " מ 10 = ס "מ 1 מ ' 10 = דצ "מ עם זאת בארצות מסוימות מקובל להשתמש ביחידות אחרות שאינן מבוססות על המבנה העשרוני , לדוגמה : אינץ ' ומיל לאורך ופאונד למשקל . * גם למדידת זמן נהוגות יחידות שאינן מבוססות על המבנה העשרוני . עקרונות הנוגעים למדידה ביחידות מידה ( שרירותיות או מוסכמות ) - שלבים 4 - ו 3 א . למדידות השונות יש תכונה של " אדיטיביות " ( חיבוריות ) , כלומר : אפשר למדוד בחלקים ולחבר את התוצאות . המדידה ביחידות מידה מבוססת על תכונה זו , כי מסכמים את מספר היחידות המרכיבות את הנמדד . ב . יחידת המידה צריכה להיות מותאמת לסוג המדידה : למדידת אורך יש לבחור יחידת אורך , למשל קטע מסוים . למדידת שטח יש לבחור יחידת שטח , כגון או . למדידת נפח יש לבחור יחידת נפח , למשל גוף תלת – ממדי כלשהו . ליחידת מידה של זמן יוכל לשמש זמן מוגדר , למשל , הזמן שנמשכת תנודה אחת של מטוטלת . ליחידת מידה של משקל יכול לשמש משקל של גוף שנבחר ( למשל אבן מסוימת ) . ג . כאשר מודדים על ידי הנחה של יחידות מידה , יש להניח את היחידות באופן שלא ישאירו רווחים ולא יכסו זו את זו . יש לבחור יחידות שיתאימו לדרישה זו . לדוגמה : למדידת שטח נבחר צורות כמו או שמתרצפות היטב , ולא צורות כמו או שמשאירות רווחים ביניהן . ד . את גודל יחידת המידה אפשר לבחור באופן שרירותי , ואולם לאחר שבוחרים יחידת מידה מסוימת , אין לשנותה בזמן המדידה . רק לאחר גמר המדידה ניתן לבחור יחידת מידה אחרת . ה . אין משמעות למספר המתקבל בלא ציון יחידת המידה . לדוגמה : אין משמעות למשפט : " אורכו של החוט הוא , " 8 אם אין אנו יודעים מהי יחידת המידה ( 8 " מה ? " ) . 1 * אינץ שווה בערך ל – 2 . 5 ס " מ ; 1 מיל שווה בערך ל – 1 . 6 ק " מ 1 פאונד שווה בערך ל – 454 גרם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר