עמוד:61

נציין כי בביה " ס היסודי אין אנו עושים הבחנה בין מסה ובין משקל , ואנו משתמשים למעשה במילה " משקל " , הנהוגה בחיי היומיום , כאשר כוונתנו למדידת כמות החומר ( המסה ) . סוג מדידה שונה מסוגי המדידה שהוזכרו עד כה הוא מדידת זמן . זמן הוא תכונה של אירועים דינמיים ולא של עצמים סטטיים . כשאנו מודדים זמן , אנו מודדים את משך המרווח בין שני אירועים . בהוראת חמשת הממדים הנ " ל ( אורך , שטח , נפח , זמן ומשקל ) אין אנו עוסקים בהגדרת הממדים או בדיון ישיר על מהותם , אלא בפעילויות המבהירות אותם . נציין שאפשר למדוד גם זוויות , ואולם כאמור אין אנו עוסקים בזה בפרקי המדידות , אלא בפרק " מרובעים " . ב . שלבים במדידה ברוב המדידות מבחינים בארבעה שלבים : . 1 השוואה ישירה . 2 השוואה בעזרת מתווך . 3 מדידה ביחידות מידה שרירותיות . 4 מדידה ביחידות מידה מוסכמות ומקובלות . בחלק מהפרקים יש שלב חמישי : . 5 מציאת המידה בדרך עקיפה ( על ידי שימוש בנוסחאות ובחישוב ) . בשלבים 2 - ו 1 משווים ממד מסוים בשני עצמים בלא ציון המידה המדויקת . השוואה ישירה נעשית כך : מניחים את שני העצמים זה ליד זה או מכניסים את אחד העצמים לתוך האחר , אם זה אפשרי . לא תמיד אפשר להביא את שני העצמים לאותו מקום ובאותו הזמן . במקרים כאלה אפשר להשתמש במתווך שיש לו תכונות המתאימות להשוואת הממד הנדון . למשל , כדי להשוות את נפחם של צלחת ובקבוק אפשר למלא אחד מהם בגרגירים ( או בחול , במים וכדומה ) ולשפוך אל האחר . הגרגירים משמשים כאן מתווך , משום שהם מתאימים את עצמם לצורת הכלים השונים , בלי שהם משנים את נפחם . באופן כללי ההשוואה בעזרת מתווך נעשית כך : משווים בין אחד העצמים למתווך , ולאחר מכן משווים בין המתווך לעצם האחר . בשלב - 3 מדידה ביחידות מידה שרירותיות - אנחנו מייחסים לעצם מספר המציין את מידת הממד הנבדק . לדוגמה : כדי לענות על השאלה מה אורך העט - עלינו לקבוע יחידת מידה . יחידת המידה במקרה כזה היא אורך של קטע כלשהו שנוכל לבחור כרצוננו . לאחר שבחרנו קטע זה - נבדוק כמה פעמים הקטע " נכנס " לאורך העט . מספר הפעמים הזה יציין את אורך העט ביחידת המידה המסוימת שבחרנו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר