עמוד:72

בעמוד 179 מחשבים את שטח המקבילית בשני אופנים , כאשר בכל פעם בוחרים את אחת הצלעות ואת הגובה היורד לצלע שנבחרה . חישוב השטח בשני אופנים קשה , ולכן הפעילות מסומנת ב - ›››› אתגר . ›››››››› בעמוד 181 עוסקים בחישובי שטחים של מקביליות מיוחדות : מלבן , ריבוע ומעוין . את השטח של כל אחת מהצורות האלה אפשר לחשב לפי הנוסחה לחישוב שטח המקבילית . יחידה ז - שטח המשולש ( עמ ' 192 - 183 ) ביחידה זו בונים בהדרגה את הנוסחה לחישוב שטח המשולש : בשלב ראשון ( עמ ' 183 ) התלמידים ממציאים בעצמם שיטות לחישוב שטח המשולש . בשלב שני ( עמ ' 188 - 184 ) הם מחשבים את השטח על ידי הכפלת המשולש ויצירת מלבן מתאים ששטחו כפול משטח המשולש . בשלב שלישי ( עמ ' 192 - 189 ) הם מגיעים לנוסחה ומחשבים בעזרתה את שטח המשולש . יחידה ח - שטח הטרפז ( עמ ' 193 ) ביחידה זו התלמידים לומדים לחשב את שטח הטרפז בשתי דרכים ומכירים את הנוסחה לחישוב שטח הטרפז . כדאי לתת לתלמידים להגיע בעצמם לנוסחה לחישוב שטח הטרפז מהדרך לחישוב שטח טרפז המתוארת בסעיף . 1 ב . יחידה ט - יחידות מידה ריבועיות ( עמ ' 198 - 196 ) ביחידה זו עוסקים בהכרת יחידות מידה ריבועיות אחרות : דצימטר רבוע , מטר רבוע ודונם והקשרים ביניהם . לנושא זה כמה מטרות : בנייה של היחידות דצמ " ר ומ "ר מדידת שטחים בעזרת יחידות אלה אומדן שטחים בחירת יחידת מידה נוחה למדידה מדידת שטח של אותה צורה ביחידות מידה שונות והשוואה בין תוצאות המדידה . הכרת יחידת השטח המקובלת דונם . לצורך הפעילויות יש להכין גיליונות נייר . ראו הערה למורה בתחתית עמוד 196 ( בחוברת לתלמיד ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר