עמוד:69

מהלך ההוראה בפרק יחידה א - למי שטח גדול יותר ? ( עמ ' 150 - 148 ) ביחידה זו עוסקים בהשוואת שטחים בדרכים שונות : השוואה ישירה , השוואה בעזרת גזירה לחלקים והרכבה והשוואה על ידי כיסוי הצורות בחלקים . נציין כי שתי הדרכים האחרונות נשענות על תכונת האדיטיביות ( חיבוריות ) של שטחים : אפשר לחלק צורה נתונה לחלקים ולחשב את שטחי החלקים . סכום שטחי החלקים הוא השטח של הצורה המקורית . מטרות הפעילות ביחידה זו : . 1 התלמידים יחושו את שטחי הצורות באופן אינטואיטיבי . . 2 התלמידים יכירו שתי דרכים להשוואה בין שטחים של צורות : א . השוואה ישירה ב . השוואה בעזרת גזירה לחלקים והרכבה . לא תמיד אפשר להשוות צורות בהשוואה ישירה . יחידה ב - יחידות מידה ( עמ ' 154 - 151 ) ביחידה זו עוסקים במדידת שטחים ביחידות מידה שרירותיות . בפעילויות אלה משתמשים לצורך המדידה ביחידת מידה זו A חשוב להבליט את ההבדל בין מדידת שטחים ביחידות מידה לבין ההשוואה של שטחי צורות על ידי כיסוי הצורות בחלקים . כאשר משווים שטחים בדרך האחרונה , מכסים כל אחת מהצורות בחלקים ומשווים בין החלקים . לעומת זאת במדידה ביחידות מידה קובעים מהי יחידת המידה שבה רוצים למדוד את השטח ומכסים את הצורה רק ביחידות כאלה . סופרים כמה יחידות כאלה " מכסות " את הצורה הנמדדת . חשוב להדגיש שכאשר מודדים שטח ביחידות מידה , יש לכלול בתיאור של מידת השטח שני מרכיבים : א . יחידת המידה שבה השתמשנו . ב . מספר המתאר כמה יחידות כאלה מכסות את הצורה . בעמודים 154 - 153 עוסקים במדידת שטחי צורות על לוח גאומטרי , כאשר יחידת השטח שבה משתמשים היא הריבוע הקטן ביותר שנוצר בין הנקודות של הלוח : לחישוב שטח הצורות בפעילויות אלה משתמשים בכמה דרכים המפורטות בעמוד 153 ( בחוברת לתלמיד ) בהערה למורה . חשוב לציין כי הדרכים שבהן משתמשים כאן משמשות הכנה לנוסחאות השטח שנלמדות בהמשך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר