עמוד:68

הנוסחה לחישוב שטח המשולש כמו במקבילית גם הבנייה של נוסחת שטח המשולש נשענת על בניית מלבן המתאים למשולש . בשלב הראשון לכל משולש בונים מלבן מתאים כך : - בונים גובה במשולש : גובה זה מחלק את המשולש לשני משולשים ישרי - זווית : משולש א ומשולש ב . - מכפילים כל אחד מהמשולשים א ו - ב ויוצרים מלבן : - מחשבים את שטח המלבן שנוצר . - שטח המשולש שווה למחצית שטח המלבן ( שנוצר מהכפלת המשולשים ) . נסמן כך : שטח המלבן שנוצר מהכפלתו של משולש א S - שטח המלבן שנוצר מהכפלתו של משולש ב S - חצי שטח המלבן בשלב השני מחשבים את שטח המשולש בלי לבנות את המלבן המתאים . מאחר שאורך הבסיס של המשולש שווה לאורך צלע המלבן , ואורך הגובה של המשולש ( לבסיס הנבחר ) שווה לאורך הצלע האחרת של המלבן - מכפלת צלע המשולש בגובה לצלע זו היא שטח המלבן . מכיוון שהמלבן בנוי מהכפלת שני המשולשים , שטח המשולש שווה למחצית שטח המלבן המתאים , כלומר , יש לחלק את המכפלה ב . 2 - היקף לעומת שטח מחשבים את השטח ואת ההיקף של אותה צורה ומשווים ביניהם . ההשוואה בין היקף הצורה לבין שטחה בא להדגיש כמה נקודות : היקף של צורה נמדד ביחידות אורך לעומת שטח הצורה הנמדד ביחידות שטח . צורות שוות שטח אינן בהכרח שוות היקף , ולהפך : צורות שוות היקף אינן בהכרח שוות שטח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר