עמוד:56

המבנה של סרגל הגובה עוזר לתלמידים להתמודד עם הקשיים בסרטוט גובה . אופן השימוש בסרגל הגובה : מניחים את מד הצלע לאורך אחת הצלעות של המשולש או המקבילית ; מזיזים את סרגל הגובה לאורך צלע זו עד שמד הגובה " פוגש " את אחד הקדקודים של המשולש או של המקבילית . ( מובן שיש להניח את סרגל הגובה כך שמלכתחילה מד הגובה יהיה מופנה לאותו צד של המצולע שיש בו קדקוד . ) לאחר מכן בתוך החריץ של מד הגובה מסרטטים קטע מקדקוד המשולש או מקדקוד המקבילית עד מד הצלע . מכיוון שמד הצלע היה מונח על הצלע , הקטע המסורטט יימשך רק עד לצלע זו או עד להמשכה . הקטע המתקבל בתוך מד הגובה הוא מאונך לצלע בגלל המבנה של סרגל הגובה ( מד הצלע ומד הגובה מאונכים זה לזה ); קצהו האחד של הקטע נמצא בקדקוד ; קצהו האחר - על הצלע שמול הקדקוד או על המשכה . כך הקטע המסורטט בעזרת סרגל הגובה מקיים את כל הדרישות שבהגדרת גובה של משולש או בהגדרת גובה של מקבילית . שלבי ההוראה של המושגים גובה של משולש וגובה של מקבילית הם אלה : שלב א : עובדים במודל הניצבים : בעזרת שקף הניצבים בונים אוהלים שצורתם משולש או מקבילית לפי הכללים שהוזכרו לעיל . שלב ב : בעזרת סרגל הגובה מסרטטים גבהים במשולש או במקבילית לפי הגדרה אופרטיבית . בשלב זה המושג גובה עדיין לא הוגדר . ואולם למעשה התלמידים כבר מסרטטים את הקטעים המתאימים לדרישות ההגדרה בלי לקרוא לקטע המסורטט בשם גובה . שלב ג : מגדירים את המושג גובה . שלב ד : מזהים גבהים של משולש או של מקבילית . נזכיר כי יש כמה דרכים כדי לבדוק אם שני ישרים מאונכים זה לזה . אפשר להיעזר בפינה של כרטיס מלבני כך : או להיעזר במשולש סרטוט כך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר