עמוד:54

לפי ההגדרה גובה של טרפז מאונך לאחד מבסיסיו . אך מכיוון ששני הבסיסים מקבילים זה לזה , גובה של טרפז יהיה מאונך גם לבסיסו האחר . כידוע , כל הקטעים שהם מאונכים לשני ישרים מקבילים שווים זה לזה באורכם . לכן כל הגבהים של טרפז שווים באורכם . דוגמה לגבהים של טרפז : שימו לב : אין מגדירים גובה לשוקיים של טרפז . הדרך המתודית להוראת הפרק המושגים גובה של משולש וגובה של מקבילית הם מושגים מורכבים מאוד ולתלמידים יש קושי בהבנתם ובהפנמתם . המורכבות של מושגים אלה באה לידי ביטוי כבר בהגדרתם . אף שההגדרות הן הגדרות אופרטיביות , הן כוללות הרבה מרכיבים , כגון : קדקוד , צלע שמולו , קצות קטע וקטע מאונך לקטע אחר . כל אחד מהמרכיבים האלה הוא מושג מתמטי בפני עצמו , כך שצריך ללמד כל אחד מהמושגים האלה בנפרד , לפני הוראת הנושא גובה . כאן , כאשר כבר עוסקים בנושא גובה עצמו , התלמידים צריכים לחבר יחד את כל המושגים האלה ולהתייחס אליהם בבת - אחת . בגלל המורכבות הזאת יש תלמידים שמתעלמים ממקצת הדרישות של הגדרת הגובה בתחילת לימוד המושג , ועקב כך באים לידי תפיסה שגויה של המושג כולו . נמנה כאן מקצת הקשיים בלימוד המושגים גובה של משולש וגובה של מקבילית : ההגדרה של המושג גובה מורכבת : במושג גובה יש לשים לב בו בזמן לכמה מרכיבים , כמו קדקוד , הצלע שמולו והקטע המאונך לצלע . יש קושי להבין שלא קיים גובה באופן כללי , אלא רק ביחס לצלע מסוימת או לקדקוד מסוים . לעתים נוצר אצל התלמידים אבטיפוס של גובה ( מאונך לרצפה , מלמעלה למטה , נמצא בתוך ... ועוד ) , ולכן יש להם קושי לזהות גובה בכיוונים אחרים . השימוש במושג גובה בשפת היומיום יוצר קושי בהבנת המשמעות הגאומטרית של המושג הזה , למשל : יש תלמידים שהקטע המודגש בסרטוט שממול אינו נראה להם גובה , כי גובה בחיי היומיום אינו יכול להיות קטע מאוזן . קשיים בתפיסת גבהים מיוחדים - גבהים הנמצאים מחוץ למשולש או למקבילית או גבהים המתלכדים עם צלעות המשולש או המקבילית או גבהים של מקבילית שבחלקם נמצאים בתוך המקבילית ובחלקם - מחוצה לה . יש קושי בתפיסת ריבוי הגבהים - שלושה גבהים במשולש , שמונה גבהים במקבילית , כאשר במשולש כל הגבהים שונים באורכם ( במקרה הכללי ) , ובמקבילית תמיד יש שתי קבוצות של גבהים השווים באורכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר