עמוד:49

דוגמאות לקטעים המאונכים זה לזה ( בכל אחד מהסרטוטים שני הקטעים מאונכים זה לזה ) : גובה של משולש בכל משולש יש סוגים שונים של קטעים " מיוחדים " , כמו : גובה , תיכון וחוצה זווית , שיש להם משמעות בהמשך לימודי הגאומטרייה . בפרק זה התלמידים עוסקים באחד מהם - גובה של משולש ( שבו ישתמשו בחישובי שטחים ) . הגדרת גובה של משולש קטע המחבר קדקוד של משולש עם הצלע שמולו או עם המשכה ומאונך לה נקרא גובה של משולש . מההגדרה נובע שכדי לבדוק אם קטע נתון במשולש הוא אכן גובה לצלע מסוימת , יש לוודא שמתקיימים התנאים האלה : . 1 קצהו האחד של הקטע נמצא בקדקוד שמול צלע זו . . 2 קצהו האחר של הקטע נמצא על הצלע או על המשכה . . 3 הקטע מאונך לצלע או להמשכה ( במילים אחרות : הקטע הנתון מאונך לישר המכיל את הצלע ) . אם אחד משלושת התנאים אינו מתקיים , הקטע הנתון אינו גובה . אם צלע המשולש מסומנת באות , a אז מקובל לסמן את הגובה לצלע זו בסימן . בשלושת המשולשים המסורטטים להלן כל אחד מהקטעים המודגשים הוא גובה לצלע , a משום שהוא מקיים את כל שלושת התנאים הנ " ל . גובה של משולש יכול להיות בתוך המשולש ( סרטוט א ) או מחוץ למשולש ( סרטוט ב ) או יכול להתלכד עם אחת מצלעות המשולש ( סרטוט ג ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר