עמוד:48

פרק זה עוסק במושגים גובה של משולש , גובה של מקבילית וגובה של טרפז . * המטרה היא שהתלמידים יכירו גבהים במשולשים ובמקביליות וידעו לבנות אותם ולזהות אותם . הפרק משמש הכנה לפרק שטחים . בפרק שטחים משתמשים בגובה בחישובי שטחים של משולשים , של מקביליות ושל טרפזים . * התוכן המתמטיה גובה הוא מושג שקיים תמיד רק ביחס לצורה מסוימת : גובה של משולש , למשל . גובה הוא מושג שכולל בהגדרתו ( ראו בהמשך ) את המושג ישרים מאונכים . לכן מצאנו לנכון לעסוק כאן תחילה בישרים מאונכים . ישרים מאונכים בין שני ישרים נחתכים נוצרות ארבע זוויות . אם אחת הזוויות היא זווית ישרה , שאר שלוש הזוויות גם הן ישרות ( עובדה זו נובעת מהתכונות של זוויות סמוכות וזוויות נגדיות ) . הגדרות ישרים מאונכים זה לזה שני ישרים נחתכים נקראים מאונכים זה לזה אם הם יוצרים ביניהם זווית ישרה . הערות : הישרים יכולים להיות בכל כיוון , ובלבד שהזווית ביניהם תהיה ישרה . לסימון ישרים מאונכים משתשמשים בסמל זה : . לפיכך : a b פירושו : הישרים a ו - b מאונכים זה לזה . קטעים מאונכים זה לזה שני קטעים נקראים מאונכים זה לזה אם הישרים המכילים אותם הם ישרים מאונכים זה לזה . הערה : הקטעים המאונכים זה לזה אינם חייבים להיחתך . די שהמשכיהם ייחתכו וייצרו זווית ישרה ( כלומר , די שהישרים המכילים את הקטעים יהיו מאונכים זה לזה ) . המושג מאונך ל - הוא יחסי ( יחסית לישר מסוים או לקטע מסוים ) ואיננו מצביע על כיוון מוחלט במישור . הישרים המאונכים יכולים להיות בכל כיוון , ובלבד שייצרו ביניהם זווית ישרה . זאת בהבדל משפת היומיום שבה במילה מאונך מתכוונים לעתים קרובות לכיוון מסוים ( למשל בתשבצים ) . * המושג גובה של טרפז והנושא חישובי שטחים של טרפזים מתאימים לתלמידים שנותר להם זמן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר