עמוד:47

גובה תוכן העניינים בחוברת לתלמיד א . סרטוט קטעים מאונכים ( תזכורת ) ב . בארץ הניצבים ג . גובה של משולש ד . גובה של מקבילית ה . גובה של טרפז עבודה מסכמת סרגל גובה ( במארז האבזרים - כיתה ה ) שקף הניצבים ( בסוף החוברת לתלמיד )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר