עמוד:41

נתבונן בנקודת המפגש ונוכל לראות ששלושה מחומשים אינם " ממלאים " 360 מעלות : , 108 X 3 º 360 ואילו ארבעה מחומשים יוצרים יותר מ – 360 מעלות : . 108 X 4 ae 360 לפיכך ממחומשים בלבד לא נוכל ליצור ריצוף משוכלל . נבדוק את הריצוף במשושים משוכללים : נתבונן בנקודת מפגש של משושים . נוכל לראות ששלושה משושים נפגשים בקדקוד משותף . סכום הזוויות בנקודת המפגש הוא . 120 X 3 = 360 אם נמשיך לבדוק מה קורה במצולעים המשוכללים הבאים , תתקבל תמונה דומה לזו שראינו במחומשים . לא נוכל לקבל סביב נקודה מספר מצולעים שייצור כיסוי ללא רווח . מצאנו עובדה מפתיעה . ריצוף משוכלל ניתן ליצור רק מהמצולעים המשוכללים האלה : משולש שווה - צלעות , ריבוע ומשושה . ריצוף במצולעים חופפים לא משוכללים אם נבחן אופני ריצוף נוספים , נוכל למצוא מצולעים נוספים שאפשר ליצור מהם ריצוף באותה צורה . נתבונן לדוגמה בשני האיורים האלה : באיור של הריצוף ממשולשים נוכל לראות שהמרצפת היא משולש ישר – זווית , סביב כל קדקוד יש שישה משולשים , וסביב כל קדקוד נמצאות כל אחת מהזוויות של המשולש הנתון . כל זווית כזו מופיעה פעמיים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר