עמוד:40

דוגמות למצולעים כאלה יהיו : משולש שווה – צלעות - גודל כל זווית בו הוא 60 מעלות . ריבוע - גודל כל זווית בו הוא 90 מעלות . מחומש משוכלל - גודל כל זווית בו הוא 108 מעלות . משושה משוכלל - גודל כל זווית בו הוא 120 מעלות . משובע משוכלל - גודל כל זווית בו הוא 128 מעלות . אם נמשיך , נגלה שבמצולע משוכלל - ככל שמספר הצלעות גדול יותר , גודל כל אחת מהזוויות בו גדול יותר . נבחן מאילו מצולעים משוכללים נוכל ליצור ריצוף משוכלל . נזכור שריצוף צריך למלא את המישור ללא רווחים . נבחן מה קורה ליד הקדקודים . נזכור שסביב כל נקודה במישור יש 360 מעלות . נתחיל את הבדיקה ממשולשים שווי – צלעות . נתבונן בנקודת מפגש של המשולשים . נוכל לראות ששישה משולשים נפגשים בקדקוד משותף . סכום הזוויות בנקודת המפגש הוא . 60 X 6 = 360 נבדוק את הריצוף בריבועים : נתבונן בנקודת מפגש של הריבועים . נוכל לראות שארבעה ריבועים נפגשים בקדקוד משותף . סכום הזוויות בנקודת המפגש הוא . 90 X 4 = 360 נבחן את הריצוף במחומשים משוכללים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר