עמוד:39

ריצופים מתמטיים אנחנו נתמקד כאן בריצופים מתמטיים : . 1 המרצפות הן מצולעים . . 2 אין רווחים בין המצולעים , והם אינם מכסים זה את זה . . 3 המצולעים צמודים זה לזה לאורך צלע שלמה ( כל קדקוד של המצולע נוגע בקדקוד אחר ) . . 4 קיים בריצוף דגם שניתן לחזור עליו . אפשר להמשיך ולרצף בו לכל כיוון בעזרת הדגם הנתון . לפי הגדרה זו איורים אלה הם ריצופים : ואיורים אלה אינם ריצופים : הגדרה זו מצמצמת את מגוון הריצופים שנעסוק בהם , אך היא ממקדת אותנו בתחום המצולעים שהכירו התלמידים ולמדו במהלך שנות הלימוד בבית הספר . לפיכך יוכלו לחקור את תכונות הריצוף באופן ממוקד ומדויק יותר . ריצופים במצולעים חופפים מסוג אחד בלבד נבחן תחילה ריצופים ממצולע אחד ויחיד , כלומר , כל המצולעים במישור המרוצף חופפים זה לזה . מכיוון שעד כה לא עסקו התלמידים בחפיפת מצולעים , נסתפק בתיאור של חפיפה כך : שתי צורות נקראות חופפות , אם אפשר לשים אחת על האחרת כך שתכסה אותה בדיוק . נתחיל את הדיון בריצופים של מצולעים משוכללים . נקרא לריצוף מסוג זה " ריצוף משוכלל " . מצולע משוכלל הוא מצולע שכל צלעותיו שוות זו לזו וכל זוויותיו שוות זו לזו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר