עמוד:37

ריצופים תוכן העניינים בחוברת לתלמיד א . צורות חופפות ב . ריצוף מהו ? ג . ריצוף משוכלל ד . ריצוף במצולעים משוכללים שונים ה . ריצוף במצולעים חופפים לא משוכללים ו . ציורים מרוצפים ז . סיכום עבודה מסכמת אוסף " מצולעים לריצוף " ¸ מומלץ לרכישה ˛מרוכזת שקפים ודפי גזירה ( בסוף החוברת לתלמיד )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר