עמוד:45

יחידה ד - ריצוף במצולעים משוכללים שונים ¸ עמ ' ˛ 102 - 99 ביחידה זו עוסקים בזיהוי ובבנייה של ריצוף משוכלל הבנוי מסוגים שונים של מצולעים משוכללים . יחידה ה - ריצוף במצולעים חופפים לא משוכללים ¸ עמ ' ˛ 104 - 103 ביחידה זו עוסקים בזיהוי ובבנייה של ריצוף הבנוי מסוג אחד של מצולעים . יחידה ו - ציורים מרוצפים ¸ עמ ' ˛ 109 - 105 כאן מרצפים בעזרת מרצפת שהתלמידים יוצרים בעצמם . יחידה ז - סיכום ¸ עמ ' ˛ 112 - 110

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר