עמוד:18

סימטרייה שיקופית למרובע יש סימטרייה שיקופית אם קיים ישר שהשיקוף בו מעתיק את הצורה על עצמה . לישר זה קוראים קו סימטרייה ( או ציר סימטרייה ) . באופן אינטואיטיבי אפשר לראות את הצורה שיש לה סימטרייה שיקופית כאילו היא בנויה משני חלקים חופפים , משני צדי קו הסימטרייה , וכל חלק הוא שיקוף של החלק האחר בקו זה . דוגמאות למרובעים שיש להם סימטרייה שיקופית : אפשר לבדוק סימטרייה שיקופית בדרכים שונות , למשל : על ידי קיפול , על ידי היפוך או בעזרת מראה . דרכים אלה מפורטות בפרק " סימטרייה " . בפרק " מרובעים " השתמשנו בשיטת הקיפול , שהיא נוחה מאוד כאשר המרובעים גזורים או מצוירים על נייר שקוף : אם אפשר לקפל מרובע כך ששני חלקיו משני צדי קו הקיפול יתלכדו ( כלומר יכסו בדיוק זה את זה ) - זה אומר שלמרובע יש סימטרייה שיקופית , וקו הקיפול הוא קו סימטרייה שלו . שימו לב : לא כל ישר המחלק את הצורה לשני חלקים חופפים הוא בהכרח קו הסימטרייה שלה . לדוגמה : הקו המסומן איננו קו הסימטרייה , שכן שני החלקים אינם שיקוף זה של זה ( אם נקפל את המרובע , החלקים לא יכסו זה את זה ) . למרובע יכולים להיות כמה קווי סימטרייה . דוגמאות :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר