עמוד:17

האם האלכסונים חוצים זה את זה ? בדלתון אלכסון אחד ( הראשי ) חוצה את האחר ( המשני ) , כלומר : האלכסון הראשי עובר בנקודת האמצע של המשני . במקבילית , ולכן גם במעוין , במלבן ובריבוע , האלכסונים חוצים זה את זה ( כלומר : נקודת המפגש של האלכסונים נמצאת באמצע כל אחד מהם ) . בטרפז האלכסונים אינם חוצים זה את זה . ריבוע מקבילית מעוין מלבן האלכסונים חוצים זה את זה . דלתון לא מיוחד האלכסון הראשי חוצה את המשני , אבל המשני אינו חוצה את הראשי ( אינו עובר בנקודת האמצע שלו ) . האם האלכסונים חוצים את הזוויות ? ( בתכונה זו אין עוסקים בכיתה ד ' . ) במעוין ולכן גם בריבוע האלכסונים חוצים את הזוויות . בדלתון שאינו מיוחד רק האלכסון הראשי חוצה את שתי זוויות הראש . במלבן ובמקבילית שאינם מיוחדים האלכסונים אינם חוצים את הזוויות . ריבוע מעוין האלכסונים חוצים את הזווית . דלתון לא מיוחד רק האלכסון הראשי חוצה את הזווית . האלכסונים אינם חוצים את הזוויות . . 9 סימטרייה של מרובעים את המושג הכללי " צורה סימטרית " הסברנו בהרחבה במדריך לפרק " סימטרייה " , כיתה ד . כאן נתמקד בסימטרייה של מרובעים . נזכיר תחילה את המושג הכללי : צורה היא סימטרית , אם קיימת לפחות העתקה איזומטרית אחת שבה הצורה מועתקת על עצמה . העתקה זו יכולה להיות שיקוף , סיבוב או הזזה ובלבד שאיננה העתקה זהותית ( כלומר , לא סיבוב ב 360 ° - או כפולתו ולא הזזה בווקטור . ( 0 במרובעים ייתכנו רק שני סוגים של סימטרייה : סימטרייה שיקופית וסימטרייה סיבובית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר