עמוד:16

נפרט כאן את התכונות לפי סוגים : האם האלכסונים שווים זה לזה ? במלבן , ולכן כמובן גם בריבוע , האלכסונים שווים זה לזה . במקבילית , במעוין ובדלתון שאינם מיוחדים ( כלומר אינם מלבן או ריבוע ) האלכסונים אינם שווים זה לזה . בטרפז האלכסונים שווים זה לזה רק כאשר הוא שווה - שוקיים . טרפז שווה - שוקיים ריבוע מלבן האלכסונים שווים זה לזה . האלכסונים אינם שווים זה לזה . האם האלכסונים מאונכים זה לזה ? בדלתון , ולכן גם במעוין ובריבוע , האלכסונים מאונכים זה לזה . במקבילית ובמלבן שאינם מיוחדים ( כלומר אינם דלתון , מעוין או ריבוע ) האלכסונים אינם מאונכים זה לזה . בטרפז ייתכן שהאלכסונים יהיו מאונכים זה לזה וייתכן שלא . ריבוע דלתון מעוין האלכסונים מאונכים זה לזה . האלכסונים אינם מאונכים זה לזה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר