עמוד:34

הם מתקשים לזהות טרפזים שאינם אופייניים : חשוב אפוא לתקן שגיאות אלה וללמד לשייך למושג טרפז את כל מגוון הטרפזים האפשרי : כל מרובע המקיים את דרישות ההגדרה הוא טרפז . ג . ביחידה הבאה , העוסקת בסימטרייה של מרובעים , יש חשיבות מיוחדת לטרפז שווה - שוקיים , שיש לו קו סימטרייה שאינו אלכסון . חשוב , אפוא להכיר אותו כדי לקבל תמונה שלמה גם על נושא הסימטרייה במרובעים . יחידה יא כוללת רק את הכרת הטרפז : הגדרתו , זיהוי שלו והכרת חלקיו - השוקיים והבסיסים . ביחידה הבאה , " סימטרייה במרובעים " , מזכירים שוב את הטרפז , ובייחוד את הטרפז שווה - השוקיים . יחידה יב - סימטרייה במרובעים ( עמ ' 66 - 63 ) עוסקת בחקירת תכונות של מרובעים מנקודת הראות של הסימטרייה שלהם . אנו מבחינים בין שני סוגים של סימטרייה במרובעים : סימטרייה שיקופית וסימטרייה סיבובית . את הסימטרייה בודקים באופן אופרטיבי : סימטרייה שיקופית - על ידי קיפול הצורה וסימטרייה סיבובית - על ידי סיבוב הצורה מעל לצורה הזהה לה . הסימטרייה במרובעים היא מקרה פרטי של סימטרייה של צורות , שנלמדה באופן מפורט בפרקים סימטרייה ותיבות בכיתה ד . עם זאת אפשר ללמד את היחידה " סימטרייה במרובעים " גם אם לא למדו קודם התלמידים את הפרק " סימטרייה " , אלא שבמקרה זה יהיה צורך להתעכב יותר על המושגים ולהבהירם . לאחר שהתלמידים בודקים את תכונות הסימטרייה של כל סוג של מרובעים בנפרד , הם מגיעים לקשרים ולהכללות . למשל , הם רואים שלמרובעים " יותר משוכללים " יש יותר קווי סימטרייה . את המבט הכולל על תכונות הסימטרייה התלמידים מסכמים הן באופן ויזואלי ( בדיאגרמת המרובעים ) והן בטבלה מסכמת ( עמ ' , 66 סעיף . ( 6 יחידה יג ( עמ ' 68 - 67 ) עוסקת בבניית מרובעים ממשולשים . פעילות זו נעשית לאחר שלתלמידים כבר יש תמונה רחבה הן על כל מרובע בנפרד והן על קשרים בין סוגים שונים של המרובעים ועל תכונות שלהם ( כולל תכונות סימטרייה ) . עד עתה עסקו התלמידים בשני מודלים : רצועות ולוח מסמרים . ביחידה זו הם מכירים מודל נוסף : זוגות של משולשים חופפים שאפשר להרכיב מהם מרובעים שונים . אלה הן פעילויות של חקירה בעולם המרובעים . התלמידים יוצרים מרובעים על ידי הצמדת זוגות של משולשים חופפים באופנים שונים וחוקרים אותם . סוגי המרובעים המתקבלים באופן כזה תלויים הן בסוגי המשולשים שבוחרים והן באופן ההצמדה . הצלעות של המשולשים מסומנות כך שיהיה אפשר לזהות איזו צורת הצמדה נעשתה בכל פעם : כאשר יש צלעות שוות ( באותו משולש או בשני משולשים שונים ) - הן מסומנות באותו הצבע . כמו כן צבוע גם צד אחד של כל משולש כדי שיהיה אפשר להבחין אם הפכו את המשולש או רק סובבו אותו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר