עמוד:14

* בדלתון מבחינים בין זוויות הראש , שבין הצלעות השוות , לבין הזוויות האחרות - הצדדיות . הערות והסברים לטבלה : א . התכונות המצוינות בטבלה הן רק תכונות מינימום של כל אחד מהמרובעים , כלומר , התכונות שתמיד קיימות בו . ב . הסימון 2 + 2 פירושו " שני זוגות " . למשל : בתכונה " זוויות שוות " במעוין מופיע הסימון 2 + 2 נגדיות . הכוונה : שני זוגות של זוויות נגדיות שוות . ג . הקפנו תכונות שהן " מקסימליות " , למשל , כאשר מסומן 2 + 2 בטור של " צלעות מקבילות " , פירוש הדבר : שני זוגות של צלעות מקבילות , וזו האפשרות המקסימלית להקבלה של צלעות במרובעים . כאשר רשום 2 + 2 נגדיות בטור של " צלעות שוות " , פירוש הדבר : שני זוגות של צלעות נגדיות שוות , ותכונה זו אינה מקסימלית , כי ייתכנו 4 צלעות שוות שסומנו . ( 4 ד . אפשר לנתח את תכונות המרובעים לפי שני הכיוונים המופיעים בטבלה : הכיוון האופקי - מרובע מסוים ופירוט תכונותיו והכיוון האנכי - תכונה נתונה וקיומה או אי - קיומה במרובעים שונים . ה . אפשר לדון שוב , הפעם על פי הטבלה , ביחס ההכלה בין המרובעים השונים . אם , למשל , המעוינים מוכלים בדלתונים , הרי יהיו להם כל התכונות של הדלתונים וגם תכונות נוספות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר