עמוד:13

לטרפז באופן כללי אין תכונות מיוחדות של זוויות , פרט למקרים מיוחדים , למשל : לטרפז שווה - שוקיים יש שני זוגות של זוויות שוות ( זוויות הבסיס ) . לטרפז ישר - זווית יש שתי זוויות ישרות . בפרק לתלמיד אין עוסקים בתכונות הטרפז . סכומים של זוויות ( בנושא זה אין עוסקים בבית - הספר היסודי ) : בכל מרובע סכום הזוויות הוא . 360 ° בכל מקבילית ( ולכן גם במלבן , במעוין ובריבוע ) סכום כל שתי זוויות סמוכות הוא . 180 ° לכל טרפז יש שני זוגות של זוויות שסכומן . 180 ° הקבלת צלעות לטרפז יש זוג אחד בדיוק של צלעות מקבילות ( וזוהי התכונה הנדרשת בהגדרתו ) . למקבילית יש שני זוגות של צלעות מקבילות . תכונה זו יכולה לשמש קריטריון לזיהוי מקבילית , שכן היא " דו - כיוונית " : לא זו בלבד שכל מקבילית מקיימת אותה , אלא שכל מרובע המקיים אותה הוא בהכרח מקבילית . זו הסיבה שתכונה זו יכולה לשמש הגדרה חלופית למקבילית ( ראו פירוט בעמוד 1 כה ) . גם למלבן , למעוין ולריבוע , שהם מקרים פרטיים של מקבילית , יש שני זוגות של צלעות מקבילות . את התכונות של האלכסונים ואת התכונות של הסימטרייה נפרט בהמשך . בעמוד הבא תוכלו למצוא טבלה מסכמת של תכונות המרובעים הנוגעות לשוויון של צלעות , הקבלה של צלעות ותכונות של זוויות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר