עמוד:29

הדרך המתודית להוראת הפרק כפי שנכתב בהקדמה , הפרק עוסק בהרחבה ובהעמקה של הכרת מרובעים ותכונותיהם . בשנים קודמות הכירו התלמידים את המרובעים המיוחדים , למדו את הגדרות הריבוע והמלבן וחקרו את תכונותיהם . ואולם הם לא חקרו את תכונותיהם באופן שיטתי ולא נתנו את דעתם באופן מפורט לקשרים שביניהם . כאן , בפרק הנוכחי , המרובעים נלמדים בשני שלבים : בשלב הראשון כל סוג של מרובעים נלמד בפני עצמו ( הכרה , הגדרה , זיהוי וחקירת תכונות שלו ) . בשלב השני עוסקים בהכרת הקשרים בין התכונות של המרובעים ובפעילויות העמקה העוסקות במשפחת המרובעים כולה . בחרנו בדרך ההוראה בשלבים אלה כדי לא לקשור את הלימוד של סוג מסוים של מרובעים אל ידע קודם על מרובעים אחרים . בדרך זו הכרת המלבן , למשל , אינה תלויה בהכרת המקבילית . חקירת כל סוג של מרובע בנפרד אינה מחייבת ידע מוקדם על מרובעים ואף לא הבנה של קשרים לוגיים בין המרובעים השונים . רק לאחר שהתלמידים מכירים כל סוג של מרובע בנפרד , הם מגיעים לשלב השני , המקשר בין כל סוגי המרובעים ומאפשר ראיית תמונה שלמה של משפחת המרובעים הכוללת את יחסי ההכלה ביניהם . לתלמידים מתקדמים כדאי להמליץ לא להתעכב יתר על המידה בשלב הראשון של למידת כל סוג של מרובע בנפרד , ולעומת זאת להתמקד ולהעמיק בשלב השני העוסק בקשרים בין המרובעים . בפרק זה , בהבדל מן הפרקים העוסקים במרובעים בכיתות א ' - ג ' , שמנו דגש גם על ההגדרה המילולית של כל אחד מן המרובעים . שימוש בהגדרות פורמליות הוא שלב נוסף בהבנה מתמטית , ובכיתה ה ' אפשר ורצוי לעסוק בהן . בחרנו כאן במערכת הגדרות שתקל ככל האפשר על התלמידים את הפנמת המושגים . . 1 שימוש באבזרים בפרק הזה , כמו בפרקים הקודמים , הקניית המושגים נעשית בעזרת מודלים מוחשיים , בהתאם לגישה האומרת שהלמידה נעשית מתוך רפלקסיה על הפעילות בעצמים המוחשיים . המודלים שאנו משתמשים בהם מוכרים לתלמידים מן השנים הקודמות : רצועות לבניית מצולעים - הרצועות שבהן השתמשו התלמידים בכיתות הקודמות . לוח נקודות - 5 × 5 בכיתה ב ' , בפרק " בממלכת מסמר תשע " , השתמשו התלמידים בלוח מסמרים שגודלו , 3 × 3 ובחלק מהפעילויות הם התבקשו לסרטט על לוח הנקודות המצויר את מה שבנו בעזרת לוח המסמרים . כאן כל הפעילויות נעשות על לוח מצויר בעל 25 נקודות . במידת הצורך אפשר גם לתת לתלמידים להשתמש בלוח מסמרים . 5 × 5 מודל הרצועות מוכר לתלמידים מכיתות קודמות . הרצועות מדגישות את ה " מסגרת " של המצולע ( ולא את הפנים ) , ועל ידי כך ממקדות את תשומת הלב במרכיבים של המצולע - הצלעות והקדקודים . התלמידים בונים בעצמם את המצולעים , ולכן הם חייבים לתכנן אילו רצועות עליהם לקחת כדי לבנות מצולע מסוים . באמצעות הרצועות התלמידים מכירים מצולעים רבים ושונים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר