עמוד:8

במרובעים מגדירים גם צלעות נגדיות . שתי צלעות של מרובע שאינן סמוכות ( כלומר , אין להן קדקוד משותף ) נקראות צלעות נגדיות . לדוגמה : במרובע ABCD הצלעות - ו AB הן צלעות נגדיות . גם הצלעות - ו BC הן צלעות נגדיות . לכל מרובע יש שני זוגות של צלעות נגדיות . במצולע שמספר צלעותיו שונה מ 4 - איננו מדברים על צלעות נגדיות , כי אי - אפשר להגדיר אותן באופן חד - משמעי . לדוגמה : במחומש , ABCDE לצלעות - ו AB אין קדקוד משותף וגם לצלעות - ו AB אין קדקוד משותף . לצלע AB יש אפוא שתי צלעות שאינן סמוכות לה , ולכן אין משמעות למושג " צלעות נגדיות " במצולע שמספר צלעותיו שונה מ . 4 - . 4 זוויות סמוכות וזוויות נגדיות שני קדקודים של מצולע השייכים לאותה צלע נקראים קדקודים סמוכים . שתי זוויות במצולע שקדקודיהן סמוכים נקראות זוויות סמוכות של המצולע . דוגמה : במצולע המסורטט כאן הזוויות המסומנות ( - ו B ) הן זוויות סמוכות . במרובעים מגדירים גם זוויות נגדיות - אלה הן זוויות שקדקודיהן אינם סמוכים . לדוגמה : במרובע זה הזוויות המסומנות ( - ו B ) הן זוויות נגדיות . בכל מרובע יש שני זוגות של זוויות נגדיות . כמו במקרה של צלעות , אין משמעות למושג " זוויות נגדיות" כאשר עוסקים במצולע שמספר צלעותיו שונה מ , 4 - כי אי - אפשר להגדיר אותן באופן חד - משמעי . . 5 מרובעים - הגדרות מרובע הוא מקרה פרטי של מצולע . כאמור לעיל , מרובע הוא מצולע שיש לו 4 צלעות . לכל מרובע יש 4 זוויות ו 4 - קדקודים . סוגי המרובעים : לחלק מן המרובעים שיש להם תכונות מיוחדות ניתנו שמות מיוחדים : מקבילית , טרפז , דלתון , מעוין , מלבן וריבוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר