עמוד:26

דוגמה : 2 משני משולשים ישרי - זוויות חופפים אפשר לקבל רק 4 מרובעים שונים : אם מצמידים לאורך היתר בסיבוב , מתקבל מלבן . אם מצמידים לאורך היתר בהיפוך , מתקבל דלתון . אם מצמידים לאורך אחד הניצבים בסיבוב , מתקבלת מקבילית . אם מצמידים לאורך אחד הניצבים בהיפוך , לא מתקבל כלל מרובע , אלא משולש . דוגמה : 3 משני משולשים שווי - שוקיים חופפים אפשר לקבל רק 3 מרובעים שונים : אם מצמידים לאורך אחת השוקיים בסיבוב , מתקבלת מקבילית . אם מצמידים לאורך הבסיס - בסיבוב או בהיפוך , מתקבל מעוין . אם מצמידים לאורך אחת השוקיים בהיפוך , מתקבל דלתון . מעניין לציין שכל המרובעים המתקבלים בדרך זו של הצמדת שני משולשים חופפים לאורך צלע הם סימטריים : כאשר ההצמדה נעשית בסיבוב - יש למרובע סימטרייה סיבובית והוא יהיה מקבילית ( מקבילית לא מיוחדת או מקבילית מיוחדת - מעוין , מלבן או ריבוע ) . כאשר ההצמדה נעשית בהיפוך - יש למרובע סימטרייה שיקופית , והוא יהיה דלתון לא מיוחד או מקרה פרטי של דלתון ( מעוין או ריבוע ) . הערה : גם כאשר לא מתקבל מרובע אלא משולש - יהיה זה משולש סימטרי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר