עמוד:5

המטרות הבסיסיות בהוראת הפרק " מרובעים " הן משני סוגים : הסוג הראשון : לימוד התכנים המתמטיים הכרת המרובעים השונים , הגדרותיהם , זיהוי ומיון שלהם הכרה וחקירה של תכונותיו של כל אחד מהמרובעים השונים מציאת קשרים בין המרובעים השונים ( למשל , יחסי הכלה ביניהם וקשרים בין תכונותיהם ) הסוג השני : פיתוח כשרים גאומטריים כלליים א . יכולת ויזואלית , למשל : היכולת לראות מרובעים במקומות שונים במישור וההבנה שתכונות גאומטריות נשמרות למרות השינוי של מקום ומצב ( פוזיציה ) יכולת ההבחנה בדמיון ובשוני בין צורות ב . יכולת לוגית , למשל : הסקת מסקנות הבנת מושג ההגדרה ג . יכולת לוגית - ויזואלית המשלבת בין שתי היכולות הנ '' ל , למשל : שיפוט אנליטי לצורות שנקלטו באופן ויזואלי יכולת יצירת צורות ( בסרטוט , בבנייה או בדמיון ) לפי נתונים הניתנים במילים ד . יכולת ( וסקרנות ) לגלות חוקיות , לשער השערות ולבדוק אותן באופן ביקורתי . רקע מתמטי הרקע המתמטי שיפורט להלן מיועד למורים בלבד , ומטרתו לתת מבט מתמטי כולל על הגדרות ותכונות של מושגים הקשורים לנושא " מרובעים " . . 1 קטעים וקווים קטע הוא חלק של ישר המוגבל על ידי שתי נקודות . קווים אפשר למיין באופנים שונים : א . מיון לקווים שבורים , עקומים ומעורבים : קו שבור הוא קו הבנוי מקטעים המחוברים זה לזה " בשרשרת " , למשל ( ולא ) . קו עקום הוא קו שאין בו קטעים כלל . דוגמאות : קווים שבורים קווים עקומים קווים מעורבים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר