עמוד:3

מרובעים תוכן העניינים בחוברת לתלמיד א . קטעים ב . מצולעים ג . זוויות במצולעים ד . צלעות סמוכות וצלעות נגדיות במרובע ה . המקבילית והדלתון ו . המלבן ז . המעוין ח . הריבוע ט . משפחת המרובעים י . אלכסונים במרובעים יא . הטרפז יב . סימטרייה במרובעים יג . בניית מרובעים ממשולשים יד . מצולעים על דף משבצות טו . פעילויות העשרה עבודה מסכמת רצועות לבניית מצולעים ( משנים קודמות או לרכישה נפרדת ) דפי גזירה ( בסוף החוברת לתלמיד )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר