עמוד:92

כל האזרחים חיבים לשמר על החקים החקים של מדינת ישראל חלים על כל אזרחי המדינה , וכל האזרחים חיבים לקים אותם . חקי המדינה נחקקים בכנסת , על ידי חברי הכנסת , שנבחרו על ידי האזרחים . וכך האזרחים שתפים לקביעת החקים במדינה . מתר לה , היא אשה חשובה מאוד . המדינה לא רק מחוקקת חקים , היא גם דואגת לאכף אותם , כלומר לפעל כדי שאנשים ישמרו עליהם . איך היא עושה זאת ? יש שוטרים ופקחים שתפקידם לגלות מקרים שבהם החק לא נשמר , ויש בתי משפט שמטילים ענשים על מי שעוברים על החק . פעיליות בחוברת - עמודים . 103 - 102 כל אזרח חיב לשמר על החקים , גם אם הוא חשוב , עשיר או מפרסם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר