עמוד:71

פותחים חלון געגועים לירושלים במשך כל השנים בגולה שאפו יהודים לזכות ולעלות לירושלים . הם התפללו תמיד לכוון ירושלים ( וכך עושים גם היום ) . בעבר בית המקדש היה בירושלים , ויהודים היו עולים לרגל לבית המקדש שלוש פעמים בשנה . הם חגגו שם את חג הסכות , את חג הפסח ואת חג השבועות . בית המקדש השני חרב לפני הרבה שנים , ומאז לא היה ליהודים מקום לעלות אליו ולחגג ביחד את החגים האלה . מבית המקדש שחרב נשאר רק חלק מהחומה שלו וזהו הכתל המערבי . כיום יהודים מהארץ ומהעולם באים לכתל המערבי ומתפללים לידו . בירושלים נמצאים גם אתרים מקדשים לבני דתות אחרות - לנוצרים ולמסלמים , והם באים להתפלל בהם . את בר המצוה שלי יחגגו ליד הכתל , כמו לאח שלי . אחותי נשבעה אמונים לצה " ל ליד הכתל . ראיתי שאיש אחד שם פתק בין האבנים כדי לבקש משהו . אולי גם אני אשים פתק עם בקשה ? פעיליות בחוברת - עמודים . 81 - 80 נושאים לשיחה דמינו שאתם יוצאים עם הוריכם לשליחות בחוץ לארץ . למה תתגעגעו ( לנוף של הארץ , לאנשים , וכדומה )?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר