עמוד:23

כל אדם יכול לשמר על הזכות לשלמות הגוף אם לא יפגע במישהו אחר בכונה או שלא בכונה . גם מעשי שובבות עלולים להיות מסכנים , וכל אחד ואחת חיבים לדעת שהם אחראים לתוצאות המעשים שלהם . ציור בנושא " די לאלימות" שצירה נעם הר - צבי מכתה ד ' . נושאים לשיחה האם יש קשר בין הזכות לחיים ולשלמות הגוף ובין הזכות לכבוד ? הסבירו . הילדים בשיר שמשמאל פוגעים זה בזה . אילו פגיעות בגוף ובכבוד יש בשיר ? האם בכתה שלכם מצאתם פתרון לבעיה שבשיר ? מהו ? מי שפוגע בזכות כלשהי של אדם אחר צריך להענש . איזה ענש מתאים לדעתכם לילדים שפוגעים בזכות לשלמות הגוף של ילד אחר ? פעיליות בחוברת - עמודים . 25 - 24 פותחים חלון זכיות בשיר הנה שיר שכתב יהודה אטלס וקשור לנושא . מתוך הספר גם הילד הזה הוא אני © כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו " ם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר