עמוד:5

פרק : 3 מקומות צבוריים ומקומות פרטיים 56 . . . . . . . . . . . . . . . . אנחנו והמקומות הצבוריים 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק : 4 הסביבה שלנו משתנה כל הזמן 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . משנים - כדי לפתר בעיות . 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק : 5 שמירה על הסביבה 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סביבה נקיה - זה בידינו ! 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יחידה : 3 מדינת ישראל - המולדת שלנו 68 . . . . . . . . . . . . . . פרק : 1 איך נולדה מדינת ישראל ? . 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . געגועים לארץ 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מהגולה לציון 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עולים ובונים 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . העפלה - מאבק על העליה 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לדבר עברית ! 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מדינת ישראל קמה 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מגלת העצמאות 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הסמלים של מדינת ישראל 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק : 2 להיות אזרחים במדינת ישראל . 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . לכל אזרחי המדינה מגיעות זכיות שוות 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כל האזרחים חיבים לשמר על החקים . 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מוסדות השלטון הם של כל האזרחים . 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כל האזרחים יכולים להשפיע 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הנופים הם של כלנו . 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר