עמוד:4

תכן הענינים יחידה : 1 לחיות יחד בחברה 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק : 1 ביחד וגם לחוד 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק : 2 בקבוצה עושים דברים ביחד 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לקבוצה יש יתרונות 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לפעמים קשה לחיות בקבוצה 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק : 3 אנחנו שיכים לקבוצות שונות 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תפקידים בקבוצה 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שיכות לקבוצה - מהקרוב לרחוק 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק : 4 בקבוצה ובחברה יש זכיות וחובות 20 . . . . . . . . . . . . . . . . הזכות לחיים ולשלמות הגוף 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הזכות לכבוד 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הזכות לשויון 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . זכות מול זכות 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק : 5 בקבוצה ובחברה קובעים כללים וחקים 30 . . . . . . . . . . . . . הכללים והחקים עוזרים לאנשים לחיות יחד 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . איך קובעים כללים וחקים ? 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אפשר לשנות כללים וחקים 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יחידה : 2 סביבה - מקום שחיים בו 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק : 1 הסביבה הקרובה שלנו 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הסביבה הקרובה שלנו היא חלק מישוב 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק : 2 נא להכיר - הסביבה הקרובה שלי 48 . . . . . . . . . . . . . . . . הסביבה הקרובה שלי - עם לילך מהעיר בת ים 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . הסביבה הקרובה שלי - עם דניאל מבית שמש 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . הסביבה הקרובה שלי - עם חסן מהישוב כעביה 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . הסביבה הקרובה שלי - עם מעין מבית לחם הגלילית 54 . . . . . . . . . . . . .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר