עמוד:1

לחיות יחד בישראל ספר למוד במולדת , חברה ואזרחות אופירה גל שירה גודמן נכתב על פי תוכנית הלימודים החדשה ואושר על ידי משרד החינוך והתרבות לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים - דתיים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר