עמוד:46

هـ . الضرب العمودي ( الصفحات 99 - 80 ) تتناول هذه الوحدة حل تمارين ضرب عدد من عدة أرقام ف عدد من رقم واحد ، نتائجها ف مجال العداد حتى . 10 , 000 يكتب التلاميذ التمارين ويحلونها عموديا . تعرض ف الفصل طريقة حل مفصلة ، وطريقة حل مختصرة ، والطريقتان تعتمدان عل قانون التوزيع وعل المبنى العشري . مثال : __ = 287 × 6 بحسب المبنى العشري ، 287 = 200 + 80 + 7 ولذلك يمكن أن نكتب التمرين هكذا : 6 × ( 287 × 6 = ( 200 + 80 + 7 بحسب قانون التوزيع يمكن حل التمرين هكذا : . 200 × 6 + 80 × 6 + 7 × 6 = 1 , 200 + 480 + 42 = 1 , 722 تعلم الضرب العمودي يتطلب التمكن من بضع موضوعات : حقائق جدول الضرب حتى ، 100 وقواعد الرضب ف 0 وف 1 ضرب عدد من رقم واحد ف عشرات كاملة ، ف مئات كاملة ، وف آلف كاملة فهم معنى قيمة املكان ف عدد بحسب المبنى العشري التبديلات ف المبنى العشري حل تمارين جمع عموديا الصفحات –87 80 ف الفعاليات 12 – 1 يتعلم التلاميذ حل تمارين ضرب عموديا بالطريقة المفصلة . هذه هي مراحل الطريقة المفصلة : . 1 نكتب تمرين الضرب بحيث يقع العامل الذي من رقم واحد تحت رقم الحاد ف العدد المتعدد الرقام – الحاد تحت الحاد . . 2 نضرب ف البداية العدد الذي من رقم واحد ف آحاد العامل المتعدد الرقام ، ثم نضربه ف عشرات العامل المتعدد الرقام وهلم جرا . كل مرحلة من مراحل هذا الحل ، التي نسميها حاصل ضرب جزئي ، نكتبها بصورة صريحة ف السطر الملائم ( انظروا المثال أدناه ) . . 3 نجمع حواصل الجمع الجزئية الناتجة ، وحاصل الجمع هو نتيجة التمرين الصلي . هذا هو حل التمرين __ = 6 × 423 كمثال : 6 × 423 = 2 , 538

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר